Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

Temakoffert

Antall samlinger

Pårørendeskolemodell.png
Kilde: Aldring og helse

Hver enkelt pårørendeskole må finne den organisasjonsformen som er best egnet. Skolen er et kurs på minimum 12 timer. Som regel legges det opp til 4 -6 samlinger, med to til tre timers varighet, ukentlig, annenhver uke eller månedlig.

Samlingene kan foregå på dag eller kveldstid. Det er mest vanlig å arrangere det på kveldstid, f.eks. i tidsrommet mellom kl. 18.00 og 21.00.

Andre modeller er kurs som går over 2 påfølgende dager, f.eks. en helg med overnatting, eller regelmessige temasamlinger hvert kvartal.

Eksempel på en kveldssamling

Eksempel på en kveldssamling:

5 minutter velkommen

60 minutter plenumsforelesning

15 minutter spørsmål til foreleser

25 minutter kaffepause

45 minutter gruppesamtale

15 minutter avslutning, evaluering

Tips til første og siste samling

Gruppesamtaler

gruppesamtale.jpg
Foto: youxventures/unsplash

Forelesning i kombinasjon med gruppesamtaler

Forelesning etterfulgt av temabasert gruppesamtale har vist seg å være en god kombinasjon. Samtalene knyttes opp mot de temaene som tas opp på den enkelte samling.

Målet med gruppesamtalene er at pårørende deler råd, tips og erfaringer. Samt lærer av, og støtter, hverandre.

Strukturen på en gruppesamtale

  • Samtale om det aktuelle tema
    Som hovedregel har gruppelederen en tilbaketrukket rolle og sørger for at alle deltakerne får komme til ordet og slippe til med tanker, følelser, opplevelser og erfaringer på «godt og vondt». Deltakerne gir hverandre støtte, innspill og praktiske tips om hvordan konkrete problemer med tilknytning til temaet kan tilnærmes eller løses.
  • Gruppelederen sørger for en avslutning innen tidsrammen som er satt. Oppsummerer hva samtalen har dreid seg om og støtter opp om spesielle tiltak som pårørende har bestemt seg for å prøve ut.

På kurs med inntil 10 – 12 deltakere er det god erfaring med at foreleser legger opp til en dialogbasert undervisning, med samtaler og erfaringsutveksling underveis. Ved flere deltakere anbefales inndeling i mindre grupper slik at alle kommer til ordet.

Ved erfaringsutveksling underveis er det viktig at gruppelederen aktivt bidrar til å stille spørsmål og inkludere deltakerne.

Lokaler

lokale.jpg
Foto: Nastuh Abootalebi/unsplash

Det er behov for møterom til plenumsforelesningene med tilgang til teknisk utstyr og egnede rom til gruppesamtalene. Det er en fordel med god belysning, behagelige stoler og gjerne tilrettelagt med teleslynge.