Markedsføring av en pårørendeskole

Maler

  1. Brosjyre (kommer snart)
  2. Plakat (kommer snart)
  3. Annonse (kommer snart)
  4. Pressemelding - 10 gode råd
  5. Pressemelding (kommer snart)
  6. Følgebrev til distribusjon (kommer snart)
  7. Omtale til internett (kommer snart)
  8. Sjekkliste ved påmelding (kommer snart)
  9. Velkomstbrev til deltakere (kommer snart)