Pårørendeskole

pårørendeskole.jpg
Foto: Dyllan Gillis/unsplash

Pårørendeskole

  • er et opplysningskurs som ivaretar de behov pårørende til eldre personer med utviklingshemning har for informasjon og støtte.
  • bidrar til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover.
  • styrker samarbeidet mellom pårørende og helsepersonell.
  • er en sosial arena der pårørende treffer andre i samme situasjon.
  • sprer åpenhet og kunnskap om både aldring og demens ved utviklingshemning.

Gjennom faglige forelesninger og gruppesamtaler får pårørende innsikt i, og kunnskap om, aldring, demens og utviklingshemning. Samt støtte til å mestre praktiske og følelsesmessige sider ved det å ha omsorgen for en eldre person som har utviklingshemning og/eller utviklingshemning og demens.

Struktur

Den vanligste strukturen for en samling er:

  • Undervisning i plenum om dagens tema
  • Kaffepause med servering
  • Gruppesamtale om dagens tema
  • Avslutning i plenum

Utviklingshemning, demens og dobbel aldring