Undervisningstemaer

Pårørendeskole-Undervisning.jpg
Foto: NeONBRAND/unsplash

Kjernetemaene utviklingshemning, aldring og demens bidrar til økt forståelse og kunnskap. Disse temaene kan suppleres med andre temaer som er aktuelle for deres pårørendegruppe, eller temaer som er etterspurt av de pårørende.

Det er viktig å knytte etiske dilemmaer og eksempler til temaene slik at pårørende kan kjenne seg igjen. Foreleser bør legge til rette for dialog og åpne opp for spørsmål underveis og avslutningsvis. Forelesningene bør ikke være for lange og stoffet må være oversiktlig og lett tilgjengelig uten vanskelige faguttrykk.

Undervisningstemaer