Praktiske sider ved kurset

6. Praktiske sider ved kurset.JPG
Foto: Aldring og helse

På møter og kurskvelder kan servering av et enkelt måltid virke samlende og lette kommunikasjonen. Hva som egner seg til servering bør planlegges nøye med kontaktpersoner på forhånd slik at en tar hensyn til ulike preferanser og tradisjoner. Det åpne møtet kan også være arena for at organisasjoner og samarbeidspartnere kan ha stands med informasjonsmateriell i undervisningslokalet.

Viktig å:

  • Velge velegnet lokale, gjerne i lokaler målgruppen er kjent med som for eksempel bibliotek, bydelshus, frivilligsentral m.m.
  • Avklare velegnede tidspunkter for målgruppen
  • Velge kursleder(e) som har ansvar for å lede det åpne møtet og kurssamlingene, binde sammen temaene og oppsummere innhold
  • Skaffe til veie oversatt informasjons- og undervisningsmateriell for utdeling
  • Engasjere kvalifiserte foredragsholdere, som har kunnskap om demens og gjerne har samme bakgrunn som, eller har kjennskap til, de aktuelle målgruppene
  • Kontakte tolketjeneste, Informere og forberede tolker
  • Forberede foredragsholdere på samarbeid med tolk
  • Tilrettelegge for tolking. Der flere språkgrupper er representert kan tolkene sitte ved hver sine bord med aktuelle deltakere heller enn å tolke i plenum

Ressurser

Foto: Aldring og helse