Markedsføring og rekruttering

Markedsføring og rekruttering

5. Markedsføring og rekruttering.JPG

Når en planlegger informasjonsmøter og kurs er det nyttig å etablere kontakt med ressurspersoner i de innvandrergruppene det gjelder. Her blir kjennskap til lokale organisasjoner og personer avgjørende. Informasjon innad i nettverket kan bidra til at aktuelle pårørende blir orientert og kanskje motivert for å delta videre på kurs.

En kan ta utgangspunkt i eksisterende nettverk: Familienettverk, menigheter, grupper for integreringstiltak eller andre møteplasser og organisasjoner. I et av de kursene som har blitt gjennomført, var de lokale drosjesjåførene - med samme bakgrunn som målgruppen - sentrale i markedsføringen. De kjente målgruppen og kunne gi informasjon om kurstilbud til aktuelle familier.

Brosjyrer og plakater er viktig markedsføringsmateriell som kan legges ut og henges opp på strategiske plasser som fastlegekontor, frivilligsentraler og oppslagstavler i bomiljøet og møtesteder. hvor målgruppen ferdes. Materiellet bør være tilgjengelig både på norsk og det aktuelle språket for målgruppen. Andre kanaler som Facebook, avisannonse og SMS til medlemmer i aktuelle lag og foreninger har vist seg å være nyttig for rekruttering og informasjonsspredning.

(kursmodell).jpg

Ressurser

Eksempel på brosjyre her og her

Eksempel på annonse her