Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

Målgrupper

Kursmodell

Modell.png
elæring

Det er gode erfaringer med å arrangere et åpent informasjonsmøte med generell innføring i temaer knyttet til demens for alle interesserte i de aktuelle innvandrermiljøene. Deltakere som er pårørende inviteres så videre på kurs. Det blir viktig å ivareta pårørendes opplevelser og deres rolle gjennom dialogundervisning og samtaler.

Basert på erfaringene fra delprosjektet Pårørende til eldre innvandrere med demens i Demensplan 2015 og demensplan 2020 foreslår vi en kursmodell hvor:

 • Omfanget av kurset er i henhold til kriteriene for å søke midler gjennom tilskuddsordningen for etablering og drift av pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende til personer med demens
 • Kurset omhandler kjernetemaer innenfor demens
 • Brosjyrer og plakater utvikles både på det aktuelle språket/de aktuelle språkene for målgruppen(e) og norsk med tanke på eventuelle språklige barrierer
 • Undervisningsmateriell, forelesningene og samtalegrupper/dialoggrupper må tilrettelegges med hensyn til språk i nært samarbeid med tolketjenesten
 • Kurset baseres på et bredt samarbeid på tvers av helsetjenester og frivillige organisasjoner, samt tolketjenesten

Åpent møte

Først arrangeres et åpent møte. Her kan målgruppen gjerne være vidt definert, slik at en når så mange som mulig i nettverket. Dette blir å betrakte som et informasjonsmøte for folkeopplysning og et ledd i helsefremmende arbeid.

Rammer for åpent møte:

 • Møtet kan med fordel legges til ettermiddag/kveld
 • Lørdag kan være en gunstig dag for noen. Undersøk med målgruppen
 • En tidsramme på tre timer inkludert bespisning
 • Gi rom for plenumssamtaler
 • Åpne opp for spørsmål
 • Matservering som siste punkt på programmet
 • Stands med informasjon fra samarbeidspartnere og relevante instanser

Pårørendekurs

Selve kurset har pårørende til personer med demens som målgruppe. Det kan i noen tilfelle være aktuelt å åpne for at sentrale ressurspersoner som har tillit i nettverket kan delta.

Rammer for pårørendekurs:

 • Fast ukedag
 • Ukentlig eller annenhver uke
 • Tre ganger à tre timer
 • Dialogundervisning
 • Samtaler i mindre grupper
 • Avslutte med felles måltid