Bakgrunn

Bakgrunn

1. Bakgrunn.jpg
Foto: Aldring og helse

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Aldring og Helse og en rekke samarbeidspartnere utviklet kurstilbud for pårørende til eldre innvandrere med demens. Erfaringer har vist at det er behov for tilpassede informasjons- og støttetilbud til pårørende, og at samarbeidet mellom frivillige organisasjoner, ressursinstanser og personer i innvandrermiljøene har betydning for gjennomføringen av tilbud.

Befolkningen i Norge er sammensatt. Det er personer med bakgrunn fra over 200 land og selvstyrte regioner som bor i Norge. Pr 1. januar 2018 var det (nær) 14% innvandrere i Norge (1). Kun ca. 4 % er over 70 år. Prognoser fra Statistisk sentralbyrå (2) viser imidlertid at det i 2060 kan være anslagsvis 27 % innvandrere over 70 år. Dette vil bety økende andeler innvandrere også med demens - med konsekvenser for pårørende og helse- og omsorgstjenesten.

Målet med kurset er å gi inspirasjon til kursaktivitet for pårørende til innvandrere med demens rundt om i landet.

Referanser

  1. Statistisk sentralbyrå (2018) 14 prosent av befolkningen er innvandrere. https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/14-prosent-av-befolkningen-er-innvandrere
  2. Statistisk sentralbyrå (2016). Befolkningsfremskrivinger 2016-2100: Hovedresultater. https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/270392?_ts=1556d680ad8

Foto: Aldring og helse