Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

Bakgrunn

Bakgrunn

1. Bakgrunn.jpg
Foto: Aldring og helse

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse utviklet kurstilbud for pårørende til eldre innvandrere med demens, i samarbeid med tidligere Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) og en rekke samarbeidspartnere. Erfaringer har vist at det er behov for tilpassede informasjons- og støttetilbud til pårørende, og at samarbeid mellom frivillige organisasjoner, ressursinstanser og personer i innvandrermiljøene har betydning for gjennomføringen.

Norge er et multikulturelt samfunn. Per 1. januar 2019 er det 14,4 prosent innvandrere i Norge. Dette utgjør 765 108 personer (Statistisk sentralbyrå, 2019). Av alle over 70 år er om lag fire prosent innvandrere. Prognoser (Tønnessen, Leknes & Syse, 2016) viser imidlertid at det i 2060 kan være anslagsvis 27 prosent innvandrere i befolkningen over 70 år. Dette vil bety økende andeler innvandrere også med demens - med konsekvenser for pårørende og helse- og omsorgstjenesten.

Målet med kurset er å gi inspirasjon til kursaktivitet for pårørende til eldre innvandrere med demens rundt om i landet.

Referanser

Statistisk sentralbyrå (2019). Lavere vekst i antall innvandrere. Hentet fra: ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/lavere-vekst-i-antall-innvandrere

Tønnessen, M., Leknes S. & Syse, A. (2016). Befolkningsframskrivinger 2016-2100: Hovedresultater. SSB: Økonomiske analyser 3/2016 Hentet fra: https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/270392?_ts=1556d680ad8

Foto: Aldring og helse