Avslutning

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse vil rette en stor takk til fagpersonene Reidun Ingebretsen, Eldrepsykolog og forsker ved NOV, Oslo Met; Emine Kale og Ragnhild Spilker, Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI); Solveig Helene Kolsrud Lunde Midtvedt og Kurt Kleppe Josefsen, Lærings- og mestringssenteret, Drammen sykehus, Vestre Viken HF; Mona Bekkhus-Wetterberg, bydel Bjerke, Oslo kommune og Peter Bekkhus-Wetterberg, Hukommelsesklinikken, Oslo universitetssykehus for nyttige bidrag til heftet Kurs for pårørende til innvandrere med demens og dette e-læringskurset.

Vi håper e-læringskurset kan inspirere kommunene til å starte pårørendekurs rettet mot innvandrergrupper.

Oslo, 2018

Inger Molvik, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Referanser

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse www.aldringoghelse.no

Folkehelseinstituttet (tidligere NAKMI) https://www.fhi.no/hn/migrasjonshelse/

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse www.mestring.no