Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

Avslutning

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse vil rette en stor takk til fagpersonene Reidun Ingebretsen, Eldrepsykolog og forsker ved NOV, Oslo Met; Emine Kale og Ragnhild Spilker, Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI); Solveig Helene Kolsrud Lunde Midtvedt og Kurt Kleppe Josefsen, Lærings- og mestringssenteret, Drammen sykehus, Vestre Viken HF; Mona Bekkhus-Wetterberg, bydel Bjerke, Oslo kommune og Peter Bekkhus-Wetterberg, Hukommelsesklinikken, Oslo universitetssykehus for nyttige bidrag til heftet Kurs for pårørende til innvandrere med demens og dette e-læringskurset.

Vi håper e-læringskurset kan inspirere kommunene til å starte pårørendekurs rettet mot innvandrergrupper.

Oslo, 2019

Inger Molvik, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Referanser

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse www.aldringoghelse.no

Folkehelseinstituttet (tidligere NAKMI) https://www.fhi.no/hn/migrasjonshelse/

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse www.mestring.no