Den doble aldringen - Tilrettelegging av livsmiljøet når mennesker med utviklingshemning blir eldre - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Den doble aldringen – Tilrettelegging av livsmiljøet når mennesker med utviklingshemning blir eldre

Eldre foreldre til mennesker med utviklingshemning har et meget stort, og ofte økende, ansvar ettersom deres barn med utviklingshemning blir eldre og får flere funksjonsnedsettelser og sykdommer. De voksne barna kan bli mer omsorgstrengende, samtidig som foreldrene kan trenge mer hjelp og avlastning.