Demensutredning og utviklingshemning - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Demensutredning og utviklingshemning

En undersøkelse i norske kommuner for å utvikle best mulige rutiner for å identifisere og iverksette utredning og behandling av demens hos personer med utviklingshemning.