- Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Demensdagene er Aldring og helses største arrangement. Det er også Norges største konferanse om demens. Demensdagene har siden oppstarten i 1997 utviklet seg til å bli en av de viktigste arenaene i Norge, der alle som er opptatt av demensomsorg kan møtes. Dagene samler hvert år over 1 000 deltakere fra hele landet.

På Demensdagene presenteres siste nytt innen demensfeltet, fra forskning via politikk og planer til gode tiltak fra praksisfeltet innenfor et bredt spekter av demenstematikk.

Demensdagene går over 2 dager, og inneholder både plenumsesjoner og parallelle sesjoner. Den norske legeforeningen og Sykepleierforbundet godkjenner konferansen som gjeldende som etter- og videreutdanning innenfor flere spesialiteter.

De som er med på Demensdagene er helse- og omsorgspersonell i kommuner og helseforetak som jobber med utredning, behandling og omsorg for personer med demens, det er fastleger og leger i spesialisthelsetjenesten, det er planleggere, pleie- og omsorgssjefer og de som er ansvarlige for utdanning og kompetanseheving.  Også studenter og personer med demens og pårørende kommer på Demensdagene. 

Grunnet Covid-19 pandemien ble Demensdagene i 2020 avholdt digitalt. Det samme skjer i 2021.