Symposium 2.1

Symposium 2.1

Medikamentell behandling ved demens – hva sier retningslinjene, hva sier forskningen og hva sier virkeligheten?