Symposium 1.4

Utredning av kognitiv funksjon – sånn skal det gjøres!