Symposium 1.3

Symposium 1.3

Palliasjon ved demens – hvorfor det da?