Oppfatning av demens i ulike kulturer

Her finnes informasjon og praktisk veiledning rettet mot helse- og omsorgspersonell som arbeider med demensutredning, pleie og behandling av personer med demens som har en annen kulturell og språklig bakgrunn enn den skandinaviske.

Eldre innvandrere og demens – Erfaringer fra eldre, pårørende og ansatte i omsorgstjenesten  

Rapporten om eldre innvandrere og demens presenterer resultater fra en undersøkelse som tidligere Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) og Velferdsforskningsinstituttet NOVAgjorde på oppdrag fra Helsedirektoratet. Målet med rapporten var å etablere kunnskap om hvordan eldre innvandrere ser på demens, og hvordan pårørende til innvandrere med demens opplever egen situasjon, og kontakt med helse- og omsorgstjenestene. Den inneholder blant annet informasjon om holdninger til demens i ulike kulturer, basert på erfaringer fra intervjuer med pårørende.

Oppfatning av demens blant mennesker med ulike kulturell og språklige bakgrunn

Dette er en veiledning utarbeidet av Nationalt Videnscenter for Demens i Danmark. Den gir grunnleggende kunnskap som bidrar til bedre forståelse for omsorgs- og støttebehov som finnes i ulike innvandrergrupper. Veiledningen inneholder informasjon om innvandrergrupper fra arabisktalende land, Pakistan, Iran, Tyrkia, Polen og tidligere Jugoslavia.

Veiledningen ble opprinnelig inspirert av publikasjonen Perceptions of dementia in ethnic communities, fra den australske Alzheimerforeningen. Deler av materialet er oversatt fra denne publikasjonen og tilpasset skandinaviske forhold, mens andre deler er spesielt utarbeidet i samarbeid med lokale innvandrergrupper.