Informasjon om demens på andre språk

Her finner du informasjon og e-læringskurs om demens på flere forskjellige språk. Informasjonen er tilrettelagt for personer med demens og deres pårørende

Informasjon om demens på andre språk 

Enhet for migrasjonshelse ved Folkehelseinsituttet og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har laget tre brosjyrer om demens på norsk, engelsk, polsk, urdu og tyrkisk.

I Danmark har Migrationskolen ved Nationalt Videnscenter for Demens utviklet en rekke faktaark på ulike språk. Faktaarkene finnes på polsk, engelsk, tyrkisk, serbisk/kroatisk/bosnisk, farsi, arabisk og urdu.

Faktaarkene er skrevet til pasienter og pårørende og handler om demens generelt, Alzheimers sykdom, vaskulær demens samt depresjon. 

E-kurs om demens på andre språk

I Sverige har Migrationssskolan ved Kunskapscentrum för Demenssjukdomar utviklet et nettbasert kurs om demenssykdommer til personer med demens og deres pårørende på svensk, engelsk, persisk/farsi, arabisk, bosnisk/serbisk/kroatisk, polsk, spansk og tyrkisk.

Målet med dette nettbaserte kurset er å øke kunnskapen om demens blant pasienter, pårørende, omsorgsgivere og andre interesserte. Kurset dekker hjernens anatomi, de vanligste demenssymptomene og nevropsykiatriske utfordringer.