Møterom med personer rundt bord (ah-01625)

VIPS praksismodell

VIPS praksismodell

Implementering av personsentrert omsorg i praksis