Maler for etablering og drift av pårørendeskole og samtalegruppe - Nasjonalt senter for aldring og helse

Maler for etablering og drift av pårørendeskole og samtalegruppe

Malene er ment som praktiske eksempler. Det er viktig å gå nøye igjennom og tilpasse innholdet til egen aktivitet ved pårørendeskolen eller samtalegruppen. Nederst på siden ligger det tilpassede maler for pårørendeskoler for pårørende til personer med utviklingshemning, kurs til eldre innvandrere med demens og samtalegrupper.

Maler for pårørendeskole

Samarbeid og forankring

Skjema for arbeidsfordeling

Samarbeidsavtale

Mandat for arbeidsgrupper

En pårørende forteller – Et idéhefte til pårørende som holder innlegg på pårørendeskolen

Personell, ressuser og økonomi

Budsjettoppsett

Søknadsskjema for pårørendeskole i tilskuddsordningen 2022

Markedsføring og rekruttering av deltakere

Brosjyre med påmeldingsslipp

Plakat

Annonse

Pressemelding – 10 gode råd

Pressemelding

Følgebrev til distribusjon

Omtale til internett

Sjekkliste ved påmelding

Velkomstbrev til deltakere

Praktiske sider ved kurset

Sjekkliste for kurs

Registreringsskjema for frammøte

Oversikt over innhold i temakoffert – pårørende

Kursbevis

Faglig innhold

Taushetsløfte for frivillige

Taushetsløfte for pårørende i samtalegruppe/gruppesamtaler

Eksempel på program

Avtalebrev til forelesere

Powerpoint Innføring i gruppesamtaler – faglige og praktiske tips

Kjøreregler for gruppene

Evaluering, videreføring og oppfølging

Evalueringsskjema for pårørende etter hver samling

Evalueringsskjema for pårørende etter siste samling

Følgebrev – evaluering av pårørendeskolen

Evalueringsskjema for arrangører og arbeidsgrupper

Internt rapportskjema for pårørendeskolen

Rapportskjema for pårørendeskole i tilskuddsordningen 2022

Digitale kurssamlinger

Veiledning for gjennomføring av digitale pårørendeskoler 2022

Tilpassede maler for pårørendeskole for pårørende til personer med utviklingshemning

Oversikt over innhold i koffert

Annonse

Brosjyre med påmeldingsslipp

Pressemelding

Omtale til internett

Plakat

Følgebrev til distribusjon

Sjekkliste ved påmelding

Velkomstbrev til deltakere

Avtalebrev til forelesere

Samarbeidsavtale

Eksempel på program

Følgebrev til evalueringsskjema

Evalueringsskjema etter hver samling – Utviklingshemning

Evalueringsskjema etter siste samling – Utviklingshemning

Rapportskjema for pårørendeskole i tilskuddsordningen – Utviklingshemning 2022

Kursbevis

Tilpassede maler for kurs for pårørende til eldre innvandrere med demens

Eksempel på brosjyre på Norsk

Eksempel på brosjyre på Tyrkisk

Eksempel på annonse

Evalueringsskjema etter åpent møte

Evalueringsskjema etter kurs

Maler for samtalegruppe

Samarbeid og forankring

Samarbeidsavtale

Mandat for arbeidsgrupper

Nettverkskart

Personell, ressurser og økonomi

Budsjettoppsett

Søknadsskjema for samtalegruppe i tilskuddsordningen 2022

Markedsføring og rekruttering av deltakere

Annonse

Brosjyre med påmeldingsslipp

Plakat samtalegrupper

Følgebrev til distribusjon

Omtale til internett

Sjekkliste ved påmelding

Taushetsplikt og taushetsløfte

Taushetsløfte for frivillige

Taushetsløfte for pårørende i samtalegruppe

Gruppeledelse

Kjøreregler for samtalegruppene

Evaluering, rapportering og videreføring

Evalueringsskjema etter hver samling

Evalueringsskjema etter siste samling

Følgebrev til evaluering etter siste samling

Rapportskjema for arrangører og arbeidsgrupper

Rapportskjema for samtalegruppe i tilskuddsordningen 2022