Maler for etablering og drift av pårørendeskole

Malene er ment som praktiske eksempler. Det er viktig å gå nøye igjennom og tilpasse innholdet til egen aktivitet ved pårørendeskolen.