Fysiske omgivelser

Fysiske omgivelser

Planlegging og tilrettelegging av fysisk miljø for mestring og trivsel