Kunnskap og erfaringsdeling - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Kunnskap og erfaringsdeling

Når en har fått en demensdiagnose er det ofte behov for informasjon og kunnskap om sykdommen og hvordan en kan leve best mulig med demens. Det kan være både godt og nyttig å få treffe andre i samme situasjon og dele erfaringer.
Les mer om brukerskoler, samtalegrupper og andre møteplasser for erfaringsdeling her

Brukerskoler:

Brukerskoler kan være et sted å lære om demens, få støtte til å lage en plan for fremtiden. Samtidig kan det være en sosial møteplass hvor erfaringer deles. 

Les mer om brukerskoler her

Samtalegrupper:

Det kan være fint for personer med demens å treffe andre i samme situasjon gjennom å delta i en samtalegruppe der de kan sette ord på tanker, følelser og opplevelser, og dele erfaringer om måter å mestre hverdagen og familielivet på.

Les mer om samtalegrupper her. (Rita skriver en tekst)

Andre gruppetilbud, noen eksempler

Noen kommuner har etablert møteplasser for innbyggere som har demens, for eksempel faste turgrupper eller demens-kafé. Slike tilbud drives ofte av kommunens ansatte i samarbeid med frivillige organisasjoner

https://nasjonalforeningen.no/om-oss/lokallag/ostfold/hva-skjer2/demenscafe-i-sarpsborg/.

Andre arrangerer felles samtalegrupper og møteplasser for personer med demens og pårørende, for eksempel for yngre par eller personer som er tidlig i sykdomsforløpet og deres pårørende. En kan søke midler til drift av slike grupper. (lenke til pårørendesidene som beskriver tilskuddsordningen)

Les mer om egne tilbud til pårørende her.

Erfaringspanelet:

Nasjonalforeningen for folkehelsen har et erfaringspanel som primært et forum for personer som selv har en demensdiagnose, men deres ledsagere har også talerett.

Les mer om erfaringspanelet her (lenke: https://www.aldringoghelse.no/personer-med-demens-hever-egen-stemme/)

Andre aktuelle tilbud:

Har du spørsmål eller bekymringer knyttet til demens? Ta kontakt med Demenslinjen, 23 12 00 40, og snakk med erfarne sykepleiere.

Nasjonalforeningen for folkehelsen driver med opplæring av likepersoner som du kan ta kontakt med, for eksempel ektefeller til personer med demens og unge likepersoner som selv har hatt en mor eller far med demens. Du kan finne oversikten her: https://nasjonalforeningen.no/likeperson