Kapittel 3

Modeller for utforming av boenheter til personer med demens