Inngangspartiet er viktig førsteinntrykk

Kapittel 4

Fra inngangsparti til beboerrom