Bokhandelen har fått ny layout - Aldring og helse

Bokhandelen har fått ny layout

I forbindelse med omlegging til nye nettsider, har også bokhandelen fått ny utforming.