Angst hos sykehjemspasienter med demens - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Angst hos sykehjemspasienter med demens

Personer med demens har ofte angst og angstsymptomer uten at det blir oppdaget. En av tre sykehjemsbeboere med demens hadde angst eller symptomer på angst, fant nettforeleser Alka Goyal ut av i sin doktorgrad. Her snakker hun mer om dette, og presenterer skalaen RAID-N, som kan benyttes for å kartlegge angst hos sykehjemspasienter med demens.