Nevropsykologisk utredning av demens hos personer med utviklingshemning

Nevropsykologisk utredning av demens hos personer med utviklingshemning

Repetert testing ved kartlegging av funksjonssvikt

Rapport utgitt i 2012.
21.01.2013