Vol. 22 – nr. 1 – 18

Første utgave av nytt tidsskrift

Tidligere og nye lesere ønskes velkommen til det "nye" Tidsskriftet aldring og helse. I denne utgaven kan du lese om aldring og helse i et videre perspektiv.