Alkohol og det gode eldreliv - Aldring og helse

Alkohol og det gode eldreliv

Nettforeleser er Sverre Nesvåg, Forskningsleder, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest/KORFOR, Stavanger Universitetssjukehus.