Medikamentell behandling av diabetes type 2 - Nasjonalt senter for aldring og helse

Medikamentell behandling av diabetes type 2

Litt om insulin

Insulin er et hormon som produseres i bukspyttkjertelen (pankreas). Insulin senker blodsukkeret ved å sette i gang en rekke prosesser som flytter sukker fra blodet og over i kroppens celler. Det gjør kroppen i stand til å lagre sukker i vevene. Lagret sukker brukes til energi – til å utføre arbeid.

Det er nå 100 år siden insulin (fra dyr) ble forsøkt som behandling på et sykehus i Canada for første gang. I dag fremstilles biosyntetisk humaninsulin via genetisk manipulasjon av gjærceller og kolibakterier (1).     

Behandling av diabetes type 2

I Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer for behandling av diabetes type 2 står det (sterk anbefaling):

  • Metformin anbefales som førstevalg ved oppstart av blodsukkersenkende legemiddelbehandling av diabetes type 2 (2).

Metformin har en helt annen virkningsmekanisme enn insulin. Det er et legemiddel i gruppen biguanider. Metformin skal øke opptaket av glukose i muskulatur og samtidig redusere frigjøring av glukose fra leveren (3).

Det er fastlegen som ordinerer behandlingen, og det finnes mange andre legemidler for å senke blodsukker (for eksempel Sulfonylurea, GPL1-analog og DPP4-hemmer, SGLT2-hemmer). Når tablettbehandling av diabetes type 2 ikke lenger er tilstrekkelig for å regulere blodsukkeret, må personen begynne med injeksjoner av insulin. Det finnes hurtigvirkende og langsomtvirkende insulin. Insulin injiseres gjennom huden via en insulinpenn eller via en insulinpumpe. I dag kombineres ofte insulinpumpe med kontinuerlig vevsglukosemåling (CGM). Ved å benytte et slikt system vil en kunne slippe daglige stikk i fingrene for å måle blodsukkeret. Helsedirektoratet anbefaler at alle med diabetes type 1 bør vurderes for bruk av kontinuerlig vevsglukosemåler både ved mangeinjeksjonsbehandling og pumpebehandling (4).

Referanser:

  1. Insulin 100 år i 2022. https://www.novonordisk.no.
  2. Nasjonal faglig retningslinje, Diabetes: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes/behandling-med-blodsukkersenkende-legemidler-ved-diabetes/blodsukkersenkende-behandling-og-behandlingsmal-ved-diabetes-type-2/metformin-som-forstevalg-ved-diabetes-type-2 (hentet:11/7-22)
  3. Metformin, https://sml.snl.no/biguanider.
  4. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes