Eldre med utviklingshemning - Nasjonalt senter for aldring og helse

Eldre med utviklingshemning

Eldre personer med utviklingshemning har høy forekomst av sykdommer som gjør at de er særlig utsatt for koronaviruset. Her finner du informasjon rettet mot helse- og omsorgspersonell og tilrettelagt materiell for personer med utviklingshemning.

Informasjon til helse- og omsorgspersonell

Informasjonsbehovet om smittevern og tiltak er stort. Her er materiell som spesielt er rettet mot de som jobber med eldre med utviklingshemning.

Informasjon til helse- og omsorgspersonell

Prioriteringer i helsetjenesten

Det er stort press på helsetjenestene i enkelte kommuner som en følge av høyt sykefravær. Helsedirektoratet har derfor oppdatert sine anbefalinger for prioriteringer i koronaveilederen.

Les mer om Prioritering i helsetjenesten

Tilrettelagt materiell

Personer med utviklingshemning har også behov for kunnskap om smittevern og innsikt i egen helse. Her er materiell som er tilpasset, og kan lastes ned.

Her finner du tilrettelagt innhold for personer med utviklingshemning

Personer med utviklingshemming og koronavirus

På initiativ fra Helsedirektoratet har Aldring og helse, Stiftelsen SOR og NAKU utviklet en ny nettside om koronavirus og tjenester til personer med utviklingshemming. Målgruppe er ansatte i tjenestene til personer med utviklingshemming, men også andre kan ha interesse av informasjonen.

Om utviklingshemning og koronaviruset på naku.no