Utviklingshemning og aldring - Nasjonalt senter for aldring og helse

Utviklingshemning og aldring

Vi bidrar til bedre tjenester og økt livskvalitet for voksne og eldre med utviklingshemning gjennom forskning, fagutvikling og kompetanseformidling.

Nyheter om utviklingshemning og aldring

Hvordan håndtere forventningene til pårørende til personer med utviklingshemning?

Etikkveileder Ingrid Fosse gjorde seg noen dyrekjøpte erfaringer i møtet med pårørende, som hun ønsket å gjøre noe med. I en samlokalisert…

Blodsukker-målere og medisiner: Foto
Hva med diabetes type 2 hos voksne og eldre personer med utviklingshemning?

– Vi vet at mange voksne og eldre personer med utviklingshemning har diabetes type 2 og at mange lever med sykdommen uten å vite det, sier…

Helt åpent Kulturhus: Aldring, kroppen og åpenheten

På Kulturhuset presenterte Helt åpent om aldring et fyldig og variert program om aldringens ulike aspekter. Hvordan kan vi møte egen aldring med et…

Se flere nyheter
elektrisk rullestol

Helse og sykdom

Informasjon om aldersrelaterte tilstander og hvordan fremme god helse.
Helse og sykdom
Mann med utviklingshemming som jobber på sageri. Foto.

Miljøarbeid og dagligliv

Tiltak som kan fremme nærmiljø, arbeid og dagligliv for voksne og eldre.
Miljøarbeid og dagligliv
Far og sønn ser på hverandre og ler

Støtte til pårørende

Informasjon- og opplæringstilbud for pårørende.
Støtte til pårørende
Kvinne og person med utviklingshemning ser på skjerm. Foto.

Tester og verktøy

Her finner du tester og verktøy ved aldring hos personer med utviklingshemning.
Gå til tester og verktøy
Eldre dame sitter i rullestol. Foto

Lær mer

Hvordan kan vi gjennom kompetanseheving tilrettelegge nærmiljø og hverdagsliv, slik at opplevelsen av å eldes blir god for hver enkelt?
Lær mer
Person med downs henger opp klesvask. Foto

Tilpasset materiell

Personer med utviklingshemning har også behov for kunnskap om og innsikt i egen helse. Her finner du lettlest tekst, filmer og relevante nettsider
Tilpasset materiell

Pågående forskningsprosjekter innen utviklingshemning og aldring