Aldring i Trøndelag - Aldring og helse

Aldring i Trøndelag

Et samarbeidsprosjekt mellom Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) og Aldring og helse.

Spørreundersøkelse om konsekvensene av COVID-19-tiltakene

Alle som var over 70 år da de deltok i HUNT4 får i disse dager en forespørsel i posten om å svare på en kort spørreundersøkelse. Målet med denne spørreundersøkelsen er å finne ut hvordan smittevernstiltakene det siste året har påvirket deltagernes sosiale liv og kontakt med helsevesenet. Mange har hatt mindre sosial kontakt med venner og familie enn før. Mange har vært forsiktige med å dra på handletur eller har nølt med å ta kontakt med helsevesenet på grunn av den usikre situasjonen. Vi vi vite hvordan koronatiltakene har påvirket deg!

Resultatene fra denne undersøkelsen vil kunne ha stor betydning for hvordan beslutningstakere og politikere møter en ny smittebølge eller lignende situasjoner i framtiden.

Ny helseundersøkelse

Høsten 2021 inviteres igjen trøndere over 70 år til å delta i en av de største forskningsprosjektene av sitt slag. Helseundersøkelsen i Trøndelag – Aldring i Trøndelag vil nok minne om HUNT4. Vi kartlegger fysisk helse og kognisjon på feltstasjoner eller hjemme hos deltakerne i de nordtrønderske kommunene og Trondheim.

Situasjonsbilde fra feltstasjoin, HUNT4 70+
Feltstasjon fra HUNT4 70+ Foto:Petter Hveem/Aldring og helse

Kontakt

Vigdis Hjulstad Belbo
Prosjektleder, HUNT AiT