ABC Psykisk sykdom hos eldre

Fysiske, psykiske og sosiale utfordringer kan gi psykiske plager og sykdom hos eldre. Det er behov for en storsatsing på dette området. ABC-modellen er en suksess på demensfeltet – og kan bli det også når det gjelder psykisk helse.