ABC Psykisk sykdom hos eldre - Aldring og helse

ABC Psykisk sykdom hos eldre

Fysiske, psykiske og sosiale utfordringer kan gi psykiske plager og sykdom hos eldre. Det er behov for en storsatsing på dette området. ABC-modellen er en suksess på demensfeltet – og kan bli det også når det gjelder psykisk helse.