Ny undersøkelse om forekomsten av demens i Norge

23.12.2016

Per i dag finnes det ingen gyldige estimater for forekomsten av demens i Norge. Anslagene varierer fra 70 000 til 104 000 hvor av det høyeste anslaget er 50 prosent større enn det laveste.

Dette vanskeliggjør både å planlegge riktig omfang på dagens tjenestetilbud til personer med demens og å estimere tjenestebehov for fremtiden. Som del av demensplan 2020 gjennomfører Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet en undersøkelse av forekomsten av demens i Norge. Undersøkelsen foregår i perioden 2016-2020.

Formålet med prosjektet er å lage valide estimater ut fra kjønn og alder på forekomst av demens i Norge. Videre er det ønskelig å bidra til muligheter for synergier innen utviklingsarbeid og forskning.

Datainnsamling i forekomstundersøkelsen vil ta utgangspunkt i den fjerde datainnsamlingen i befolkningsundersøkelsen i Nord-Trøndelag i 2017-2019 (HUNT4). Tidligere er HUNT1 (1984-86), HUNT2 (1995-97) og HUNT3 (2006-08) gjennomført. Delen av forekomstundersøkelsen som gjennomføres i Nord-Trøndelag har fått navnet Trønderhusk. Hvis det lar seg gjøre innenfor rammene i prosjektet vil vi teste forekomsttallene fra HUNT4 i andre utvalg, fortrinnsvis i storbyutvalg.

Rapport fra prosjektet kommer sommeren 2020.

 

Les prosjektbeskrivelsen her