Forsker, ergoterapeut MSc

Les mer

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi for personer med kognitiv svikt og demens

 

Velferdsteknologi antas å kunne bidra til å møte fremtidens demografiske utfordringer, og fremme helse og livskvalitet hos eldre og andre brukere som trenger kognitiv støtte for å klare hverdagen.

 

 

 I fagrapporten om velferdsteknologi (Helsedirektoratet 2012) står det at velferdsteknologi bl.a. ”kan

  • Bidra til at enkeltindividet gis muligheter til å mestre eget liv og helse bedre, basert på egne premisser
  • Bidra til at personer med behov for helse og omsorgstjenester kan bo lengre hjemme og dermed utsette tidspunktet de ellers ville måtte flytte til sykehjem for kortere eller lengre tid
  • Bygge opp under målsetningen om et universelt utformet samfunn innen 2025
  • Bedre kvaliteten på tjenester, øke fleksibiliteten og bidra til bedre arbeidsmiljø
  • Bidra til innovasjon i helse- og omsorgstjenestene og skape nye arenaer for samvirke med nærmiljø, pårørende, frivillige og ideelle aktører, akademia og næringslivet
  • Gi en positiv samfunnsøkonomisk effekt.”

Ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten er utarbeidet et notat : Etiske utfordringer med velferdsteknologi (2010)

Kommunenes Sentralforbund har laget oppslag om Velferdsteknologi

 

Aktuelle prosjekter

Prosjektet Trygge spor, SINTEF;   Her vil du finne prosjektrapporten om  bruk av GPS

Bruk og nytte av hjelpemidler for yngre personer med demens ( Delprosjekt Utviklingsprogram om demens)

Gladere og tryggere demente (Re-prosjektet)

 

Almas hus er en visningsleilighet i Oslo. Her finner en mange eksempler på teknologiske løsninger.

Prosjektbeskrivelse Almas hus

Lenke til Almas hus

 

Hjelpemidler

komfyrvakt.jpgKomfyrvakt (les om den her)

Mer om hjelpemidler hos Alma - Om hjelpemidler 

 

Aktuelle bøker:

Torhild Holthe

Kunsten å skynde seg sakte...

Formidling av kognitive hjelpemidler til personer med demens. Håndbok

Forlaget Aldring og helse 2013

ISBN 978-82-8061-208-3

63 s.

 

Pris
kr 120,00 Eks. MVA
Pris
kr 220,00 Eks. MVA
Pris
kr 150,00 Eks. MVA

Technology, Ethics and Dementia. A guidebook on how to apply technology in dementia care.
Edited by Sidsel Bjørneby, Päivi Topo, Torhild Holthe

Pris
kr 150,00 Eks. MVA
Pris
kr 150,00 Eks. MVA