"Demenslandsby" i Nederland

De Hogeweyk i Wesp  nærheten av Amsterdam er en landsby hvor beboerne er personer med demens. Den er designet slik at menneskene som bor der i størst mulig grad kan leve normalt og aktivt slik de har gjort tidligere

Lenke til hjemmeside og omtale med bilder og arkitekt-tegninger

http://www.detail-online.com/architecture/news/dementia-village-de-hogeweyk-in-weesp-019624.html

 

 

Se også en filmreportasje derfra som BBC har laget (Youtube):

http://www.youtube.com/watch?v=LwiOBlyWpko&feature=share

 

Alle artikler:

Demensteamene i norske kommuner spiller en viktig rolle, viser ny undersøkelse. Rundt 3200 personer utredes og 3800 følges opp av 190 team i løpet av et år, men mange av teamene opplever at tiden ikke strekker til.

Les mer

Regjeringen har besluttet å utvikle en ny plan for å bedre tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende. Planen skal utarbeides på bakgrunn av innspill fra personer med demens, pårørende og fagfolk, samt ny og oppdatert kunnskap.

Les mer

 - Ny oppdatert systematisk litteratursøk fra Kunnskapssenteret

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten oppsummerte i 2011 tilgjengelig forskning vedrørende effekt av tiltak for pårørende til hjemmeboende personer med demens.

I 2014 er undersøkelsen utvidet og oppdatert.

Lenke til omtale av studien

Herfra er det lenke til studien i pdf

 

Les mer

I radioprogrammet Ekko 27.06.14 deltok Arnfinn Eek og Ellen Elisabeth Grefsud i programmet, der sansehager for personer med demens var tema.

(Bildet er plantegning over sansehagen på Hjelset) 

Hør programmet her

 

Les mer

Hvordan kan demens forebygges og behandles?

Åpent møte i Oslo 7. juni.   Lenke til invitasjon med program

 

Les mer

Det er ikke skrevet mye om det å få demens i ung alder.

Tor Atle Rosness har god erfaringsbakgrunn for denne boken:

Tidstyven

- hva det vil si å få demens i ung alder

 

Til bokhandelen

Les mer

 

I en oversiktsartikkel av M. Bystad, K. Pettersen og O. K. Grønli i Tidsskrift for den norske legeforeningen, bygd på et strukturert søk i PubMed, og hvor det er gjort et skjønnsmessig utvalg av studier ut fra forfatternes kliniske erfaring, finner forfatterne at depresjon og demens av Alzheimers type kan ha overlappende symptomer og være vanskelig å skille fra hverandre. I denne artikkelen gis en oversikt over symptomer og funn som kan ha betydning for å skille depresjon fra demens av Alzheimers type.

Lenke til artikkelen

 

Les mer

I Tidsskrift for Den norske legeforening nr 1 2014 skriver gjesteskribent Haddy N'jie som var programleder for TV-aksjonen om sin opplevelse av å møte personer med demens under innsamlingsaksjonen.

Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:124 Lenke til artikkelen 

 

Les mer

De Hogeweyk i Wesp  nærheten av Amsterdam er en landsby hvor beboerne er personer med demens. Den er designet slik at menneskene som bor der i størst mulig grad kan leve normalt og aktivt slik de har gjort tidligere

Lenke til hjemmeside og omtale med bilder og arkitekt-tegninger

http://www.detail-online.com/architecture/news/dementia-village-de-hogeweyk-in-weesp-019624.html

 

 

Se også en filmreportasje derfra som BBC har laget (Youtube):

http://www.youtube.com/watch?v=LwiOBlyWpko&feature=share

 

Les mer

Dawn Brooker

Personsentrert demensomsorg; Veien til bedre tjenester

Oversatt av Janne Røsvik og Marit Mjørud

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse 2013

Orig.tittel: Person-centred dementia care; making services better

Til Nettbokhandelen for kjøp

Les mer

Anne Marie Mork Rokstad disputerer 22.11.2013

Klipp fra Universitetet i Oslo:

Master i helse og sosialfag Anne Marie Mork Rokstad ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor):

Person-centred dementia care to prevent and treat neuropsychiatric symptoms and enhance quality of life in nursing home patients – the role of leadership and the use of Dementia Care

Les mer

Vi viser her til noen oppslag som har vært i ulike aviser helt nylig

Les mer

Under innsamlingsaksjonen for demens ble det presentert en del personlige historier om det å ha demens eller være pårørende til en person med demens.

En av de som deltok aktivt var unge Ann-Iren Garmo Larsen.

Les hennes og andres egne historier i boka

Langsomme jordskjelv.jpg

Langsomme jordskjelv 

 

Les mer

Tone Sæther Kvamme ved Norges musikkhøgskole og har nylig disputert over temaet

Glimt av glede;

Musikkterapi med demensrammede som har symptomer på depresjon og angst.

 

 

Les mer

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, Nationalt Videnscenter for demens og Svenskt demenscentrum inviterer til

Andre skandinaviske konferansen om ledelse og demens

Stockholm den 20.og 21. oktober 2014; påmelding før 10. april gir redusert deltakeravgift

 

"God demensomsorg – et spørsmål om ledelse?"

Tema: Implementering som holder

Mer om konferansen (lenke)

Les mer

Nytt fra Forskning.no:

 

Norske forskningsmiljøer er representert i tre av prosjektene som har fått finansiering i den felleseuropeiske satsingen på Alzheimer og andre nevrodegenerative sykdommer (JPND).

Norske forskningsmiljøer leder eller er partnere i tre av prosjektene som har fått finansiering.

Blant disse er Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.

Les mer

Svenske forskere presenterer i det vitenskapelige tidsskriftet JAMA Internal Medicine resultater fra en studie som viser at alkoholforgiftning gir en fem ganger større risiko for å få en demenssykdom før 65-års alder.

Deretter følger slag og bruk av antipsykotiske legemidler, depresjon og demenssykdom hos far.

Risikofaktorene forsterker hverandre, og kan da gi kraftig øket mulighet for demens i tidlig alder.

 

Les mer

I Nr. 14 –  6. august 2013 av Tidsskrift for Den norske legeforening er det en oversiktsartikkel om Alzheimers sykdom og genetikk av Arvid Rongved, Dag Aarsland og Caroline Graff.

 

 

Les mer

Ved Psykologisk instititutt ved Universitetet i Oslo  har  Forskningsgruppe for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon startet et stort forskningsprosjekt på Alzheimers sykdom.

 

Les mer

Full sal.jpg

 

Det ble mer enn full sal på arrangementet 

Å være pårørende til personer som utvikler demens før 65

som ble holdt på Litteraturhuset i Oslo 22. april.

Innledningsvis ga Arnfinn Eek, daglig leder ved NKAH (Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse), en orientering om satsingen på Yngre personer med demens og Pårørendesatsingen under Demensplan 2015.

 

Les mer

Ny og viktig bok fra Forlaget Aldring og helse:

Ragnhild M. Eidem Krüger

Langsomme jordskjelv. Erfaringer med demens midt i livet.

 Fyldig omtale av Langsomme Jordskjelv

Bestill boka her

Boka lanseres på åpent møte om Pårørende til yngre personer med demens

på Litteraturhuset mandag 22. april - annonse

Les mer

 DM Litteraturhuset April 2013-korr02.jpgÅpent arrangement om hvordan det kan oppleves å være pårørende til yngre personer med demens

Program

Arrangementet er et samarbeid mellom Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse og Nasjonalforeningen for folkehelsen

 

Les mer

21.mars var det et innslag om demens på NRK Super

http://tv.nrk.no/serie/supernytt/msub02005713/21-03-2013, 4.26  i sendingen

 

Mange barn opplever demens i nærmeste familie. En kan anta at det blir noe lettere å forholde seg til, hvis de får vite litt om sykdommen.

 

Se også barneboka "Uff da!" sa farmor, fra Forlaget Aldring og helse

Les mer

Astrid E. Andersen og Marianne Munch

Utfordringer og muligheter - samvær med personer med demens.

 

Et nyttig hefte med gode råd om det å kommunisere med personer med demens.

Til innkjøp og mer informasjon her

Les mer

I et oppslag i Aftenposten 23.01.13 blir prosjektet "Trygge spor" omtalt.

Les oppslaget her

Les mer

Anne Marie Mork Rokstad (red)

Bedre hverdag for personer med demens. Rapport;

Utviklingsprogram for miljøbehandling Demensplan 2015

Forlaget Aldring og helse 2012.   206 sider.  ISBN 978-82-8061-188-8

Les mer

På PULS, NRK 1 TV 22.10.12:

Eldre og teknologi

http://tv.nrk.no/serie/puls/mdhp12004312/22-10-2012

 

OG NRK 2 TV 22.10

Sykkel, skje, eple; en dokumentar om Alzheimers sykdom:

http://tv.nrk.no/program/koid24008211/sykkel-skje-eple

Les mer

Nytt temahefte i forbindelse med Demensplan 2015;

Grethe Berg: Måltider er mer enn mat - Personer med demens i dagaktivitetstilbud

 

Les mer

Per Kristian Haugen

Demens før 65 år; Fakta utfordringer og anbefalinger

Utviklingsprogram om yngre personer med demens - Demensplan 2015

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse 2012

Denne rapporten tar utgangspunkt i de ulike sykdommene som fører til demens hos personer under 65 år, forekomst av disse og hvilke spesielle utfordringer de medfører både for pasient, familie og samfunn.

Utviklingsprogram om yngre personer med demens (lenke til programomtale)

Les mer

31. august forsvarte Kjersti Wogn-Henriksen sin avhandling

«"Du må ... skape deg et liv". En kvalitativ studie om å oppleve og leve med demens basert på intervjuer med en gruppe personer med tidlig debuterende Alzheimers sykdom»

ved NTNU i Trondheim.

Lenke til avhandlingen Wogn Henriksen Du må ...skape deg et liv

Monografien baserer seg på dybdeintervjuer av 7 personer med demensdiagnose, foretatt med jevne mellomrom i et tidsperspektiv på 3,5 år.

Les mer

Regjeringen foreslår lovendringer som vil gjøre det mulig å GPS-spore brukere som ikke kan gi samtykke.

lenke til nyheten på HODs hjemmeside

 

Les mer

WHO rapport

Rapport fra WHO i samarbeid med Alzheimer disease International med vekt på internasjonal oppmerksomhet på demens i et folkehelseperspektiv.

Les mer

Har du fått en demenssykdom før fylte 65 år? 

Denne våren tilbyr vi kurs på hotell/pensjonat til yngre personer med demens sammen med en pårørende på syv ulike steder i Norge.

 

Les mer

Margit Gausdal og Mona Michelet: Demensteam - oppgaver og utfordringer. En undersøkelse av demensteam og demenskoordinatorers rolle i norsk demensomsorg i 2011.

Rapport Demensteam.pdf

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Les mer

Er du mellom 18-30 år og har en mor eller far med demens? Du inviteres til helgesamling i mars! 

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse vil i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, invitere deg til helgesamling på Imi Stølen på Oppdal 23.-25. mars 2012. 

Lenke til mer informasjon….

 Påmeldingsfrist innen 1. mars

Les mer

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har utgitt den systematiske oversikten

Effekten av tilrettelagt dagsentertilbud til personer med demens  

Nr 21 -2011

Les mer

Håndbok: Etablering og drift av demensteam. Demensutredning i primærhelsetjenesten

Les mer

DenRødeKjolen.JPG"Den røde kjolen" er en novelle av Ingvar Ambjørnsen, og ble utgitt i boka "Møte i natten" 1998. Boka er ikke lenger å få tak i.
Vi har møtt stor velvilje hos forfatteren, og kan her gjengi novellen på våre nettsider.

Les mer

Gjennom utviklingsprogrammet
"Tilbud til pårørende – pårørendeskoler og samtalegrupper" har mange kommuner etablert - eller har planer om å etablere pårørendeskoler for personer med  demens.
Håndboka  "Etablering og drift av pårørendeskole" av Kirsti Hotvedt gir praktisk hjelp.

Kjøp boka her

Les mer
Rapport fra Kunnskapssenteret nr 06 - 2011 - Systematisk kunnskapsoversikt:

Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens
( 15.04.2011 )
Lenke til omtale og nedlasting av rapporten
Les mer

Statsminister Jens Stoltenberg varslet i sin tale til Arbeiderpartiets landsmøte en ny, øremerket ordning som skal bidra til utbygging av dagtilbud til mennesker med demens.
– Gjennom et dagtilbud kan mange tusen eldre få en bedre hverdag, sier Stoltenberg.

Til pressemeldingen

Les mer

Regjeringen vil med sitt forslag til statsbudsjett for 2012 styrke norsk demensomsorg. Et øremerket tilskudd på 150 millioner kroner skal stimulere kommunene til å gi 5000 flere personer med demens et dagaktivitetstilbud deler av uken.

Les mer

Den nasjonale kartleggingen av tjenestetilbudet til personer med demens i kommunene gjennomføres hvert fjerde år. Undersøkelsen blir foretatt av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse på oppdrag av Helsedirektoratet.


Vi klipper fra 
pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet:

 Stadig flere personer med demens får et tilpasset tjenestetilbud, viser nye tall. – Kommunene tar denne utfordringen på alvor. Styrket kvalitet i tilbudet sørger for at personer med demens og deres pårørende kan oppleve trygghet, mening og livskvalitet til tross for sykdom og funksjonssvikt, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.


Les mer

Utredningsverktøy til bruk for HELSEPERSONELL  og SYKEHJEMSLEGER
Utredning og oppfølging av pasienter i sykehjem med fokus på demens

Skjemaet er utarbeidet av
Knut Engedal, Øyvind Kirkevold, Birger Lillesveen, Harald Sanaker, Geir Selbæk, Anne Marie Mork Rokstad og Irene Røen.
.

Les mer

Demensplan 2015 jpg.jpg Demensplan2015 - Fagnett Demens

Demensteamsiden åpnet 12.12.12 !

andre sider som er åpnet:

ABC

Miljøbehandling

 

Les mer