Over terskelen

Over terskelen
Varenr.
1277
Pris
kr 200,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...
Arbeidslag i hjemmetjenesten. Ambulerende dagtilbud.
Demensprosjektet i Trondheim kommune
Brit Hauger (2009)
Norske kommuner har lenge ønsket å tilby hjemmeboende personer med demens tryggere og mer forutsigbare hverdager. Trondheim kommune tok utfordringen om å gjøre noe konkret med dette. I boka følger vi prosjektet "Over terskelen" fra oppstart til avslutning.

Målet med prosjektet var å bygge opp en liten og stabil personalgruppe gjennom etablering av arbeidslag. Prosjektet omfattet også et ambulerende dagtilbud. Personer med demens som trengte noe annet enn et dagsenter, fikk tilbud hjemme.

En kommune er en komplisert arena for endringsarbeid. Gjennom prosjektkoordiantor Brit Haugers beskrivelser får leseren innblikk i både oppturer og nedturer. Ansatte i kommunehelsetjenesten vil kjenne seg igjen i utfordringene og få en ny rekke nyttige innspill til videre utviklingsarbeid.

 

Vedlegg til boka kan lastes ned i pdf-fil her

 

ISBN: 978-82-8061-107-9

Forfatter(e)

Hauger, Brit

Utdannet vernepleier, arbeider som høgskolelektor ved Program for vernepleie ved Høgskolen i Sør Trøndelag. Ulike stillinger i HVPU og ved sosialkontor. Lærer ved hjelpepleierutdanning og vernepleierutdanning fra 1982. Videreutdanning i pedagoggikk og organisasjon og ledelse. Lektor ved Høgskolene i Bergen. Medforfatter til utviklingsprosjektet om utfordringer ved å jobbe i andres hjem. Prosjektansvarlig for Trondheim kommunes kompetanseutviklingsprosjekt "Ja takk - begge deler". Utvekslingslærer ved Augsburg College, Minneapolis, USA.